Mở điểm bán Nhà Kiềm

Sở hữu cửa hàng, điểm bán Kiềm Saphia, hay còn gọi là Nhà Kiềm ngay tại nhà cho các Shop, Đại lý:
- Vốn đầu tư tối đa tối thiểu
- Được hỗ trợ trưng bày, quảng cáo tại điểm bán
- Cầm tay chỉ việc "Quy trình khai trương và mở bán" trong 30 ngày
- Hướng dẫn tổ chức các buổi hội thảo Kiềm ngay tại nhà

Những ai phù hợp mở điểm bán

Có mặt bằng (không cần mặt tiền) > 12m2.
Có mong muốn phát triển lâu dài, bền vững có có thu nhập trọn đời cùng Kiềm Saphia
Đang là thành viên kinh doanh của Kiềm Saphia

Hình ảnh mẫu điểm bán

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Gửi thông tin

LIÊN HỆ